Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

3884 3bc8 390
unaware
0958 0b7f 390
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viajstrbl jstrbl
unaware
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viasaureus saureus
unaware
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viablackmoth7 blackmoth7
3954 4f32 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianataa nataa
unaware
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca vianataa nataa
unaware
9792 a4ef 390
Reposted fromyouuung youuung vianataa nataa
7371 61cb 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted vianataa nataa
unaware
3916 2eba 390
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin vianataa nataa
unaware
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viapolana polana

December 26 2014

unaware
Strzyg, wiwern, endriag i wilkołaków wkrótce nie będzie już na tym świecie. A skurwysyny będą zawsze
— A. Sapkowski "Czas Pogardy"
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viablackmoth7 blackmoth7
unaware
“Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy:samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.”
— Marek Hłasko
Reposted fromladygrey ladygrey
unaware
3301 92d5 390

October 24 2014

unaware
2861 845a 390
Reposted fromnaaaaaaat naaaaaaat viablubra blubra
unaware
9049 1f80 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
unaware
0251 eb1b 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
unaware
6940 1db9 390
Reposted fromblubra blubra
unaware
4887 6cb5 390
unaware
Reposted fromciarka ciarka viamy-anxieties my-anxieties
unaware
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl